Xây Dựng

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
2090 – 6 NAM XÂY DỰNG (TRANG TRÍ SÂN VƯỜN, TIỂU CẢNH) Fukuoka - Nhật Bản 15/04/2021
1283 – 8 NAM LẮP GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản 12/04/2021
2175 – 3 NAM SẢN XUẤT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN Hyogo - Nhật Bản 10/04/2021
EK83 – 10 NAM PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH Aichi - Nhật Bản 20/01/2021
EK778 – 12 NAM THI CÔNG CỐP PHA Fukuoka - Nhật Bản 15/01/2021
1436 – 9 NAM NGHỀ CỐT THÉP Iwate - Nhật Bản 18/12/2020
18 NAM LẮP GIÀN GIÁO Chiba - Nhật Bản 20/11/2020
9 NAM SƠN Mie - Nhật Bản 18/11/2020
LC151 – 06 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP Kagoshima - Nhật Bản 17/11/2020
6 NAM CHỐNG THẤM NƯỚC Osaka - Nhật Bản 16/11/2020