Xây Dựng

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
18 NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG Chiba - Nhật Bản 20/10/2020
6 NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản 16/10/2020
6 NAM THÁO LẮP GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản 08/10/2020
04 NAM ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG Toyama - Nhật Bản 30/9/2020
06 NAM ĐƠN HÀNG CÁN TRÁT Shizuoka - Nhật Bản 30/9/2020
21 NAM ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG Shizuoka - Nhật Bản 25/09/2020
03 NAM ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÚC Aichi - Nhật Bản 25/05/2020
1 NAM ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÚC Kanagawa - Nhật Bản 26/03/2020
01 NAM ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÚC Kanagawa - Nhật Bản 26/03/2020
03 NAM ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÚC Kanagawa - Nhật Bản 26/03/2020