Thực tập sinh Nhật bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
48 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TRONG KHO Kyoto - Nhật Bản 30/10/2020
06 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 30/10/2020
16 NAM PHÂN LOẠI NHỰA Fukuoka - Nhật Bản 28/10/2020
18 NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG Chiba - Nhật Bản 20/10/2020
5 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT Ibaraki - Nhật Bản 18/10/2020
6 NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản 16/10/2020
6 NAM THÁO LẮP GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản 08/10/2020
10 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM Hyogo - Nhật Bản 02/10/2020
48 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TRONG KHO Kyoto - Nhật Bản 10/2020
18 NAM NỮ ĐƠN HÀNG QUẢN LÝ SÂN GOLF Chiba, Aichi, Kyoto - Nhật Bản 30/9/2020