Thực Phẩm

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
Tuyển gấp 17 nữ đơn hàng thời vụ chế biến hàu tại Nhật Bản - Nhật Bản (dự kiến) 15/04/2019
Tuyển gấp 03 nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm XKLĐ Nhật Bản Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 05/04/2019
Tuyển gấp 20 nam đơn hàng thời vụ tại Nhật Bản làm chế biến hàu Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 05/04/2019
Tuyển gấp 05 nam đơn hàng chế biến xuất ăn viện dưỡng lão Hokkaido - Nhật Bản (dự kiến) 27/03/2019
Tuyển gấp 03 nữ đi Nhật đơn hàng chế biến thủy sản Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 26/03/2019
Tuyển gấp 03 đơn hàng chế biến thủy sản XKLĐ Nhật Bản Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 26/03/2019
Tuyển gấp 10 nữ đơn hàng chế biến thịt gà XKLĐ Nhật Bản Miyazaki - Nhật Bản (dự kiến) 19/03/2019
Tuyển gấp 05 nữ đơn hàng dịch vụ ăn uống lữ quán XKLĐ Nhật Bản Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 12/03/2019
Tuyển gấp 04 nữ đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn XKLĐ Nhật Bản Fukuoka - Nhật Bản (dự kiến) 03/03/2019
Tuyển gấp 02 nữ đơn hàng làm bánh mỳ XKLĐ Nhật Bản Toyama - Nhật Bản (dự kiến) 28/02/2019