Thực Phẩm

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
02 NAM ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản 05/03/2020
03 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Miyazaki - Nhật Bản 03/03/2020
TUYỂN 03 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản 03/03/2020
TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ Osaka - Nhật Bản 03/03/2020
TUYỂN 03 NỮ ỨNG VIÊN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản 03/03/2020
TUYỂN 02 NỮ ĐƠN HÀNG 1 NĂM LỮ QUÁN Hyogo - Nhật Bản 03/03/2020
TUYỂN 19 NỮ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA, ĐÓNG GÓI KHAY NHỰA THỰC PHẨM Ibaraki - Nhật Bản 26/02/2020
TUYỂN 10 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG MÁY Gunma - Nhật Bản 25/02/2020
TUYỂN 06 NỮ ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH QUY Osaka - Nhật Bản 22/02/2020
TUYỂN 06 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Fukuoka - Nhật Bản 18/02/2020