Thực Phẩm

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
30 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Kanagawa ken , Kawasaki shi - Nhật Bản 03/08/2020
48 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT Tokushima ken - Tokushima shi -Nhật Bản 30/6/2020
06 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Tokyo - Nhật Bản 23/04/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Kagoshima - Nhật Bản 14/04/2020
02 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Kagoshima - Nhật Bản 14/04/2020
03 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản 27/03/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG LỮ QUÁN Tottori - Nhật Bản 27/03/2020
03 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản 27/03/2020
10 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CƠM HỘP Ibaraki - Nhật Bản 11/03/2020
04 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TRỨNG CHIÊN, SUSHI Ibaraki - Nhật Bản 07/03/2020