Thực Phẩm

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
2198 – 18 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM Hyogo - Nhật Bản 22/04/2021
2210 – 16 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN (TRÀ, TRỨNG CHIÊN) Ibaraki - Nhật Bản 19/04/2021
1505 – 44 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Aomori - Nhật Bản 01/02/2021
1506 – 78 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Gunma - Nhật Bản 14/01/2021
M35 – 18 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ Ishikawa - Nhật Bản 12/01/2021
H56 – 12 NAM LÀM BÁNH MÌ Aichi - Nhật Bản 10/01/2021
1456 – 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (TRỨNG CHIÊN, TRÀ) Ibaraki - Nhật Bản 28/12/2020
1389 – 21 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (ĐỒ ĂN SẴN) Kagoshima, Nhật Bản 16/12/2020
M26 – 36 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN SAGA 10/12/2020
H51 – 60 NAM NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Kanagawa, Saitama, Hokkaido - Nhật Bản 05/12/2020