Thực Phẩm

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
5 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT Ibaraki - Nhật Bản 18/10/2020
10 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM Hyogo - Nhật Bản 02/10/2020
24 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Hyogo ken , Kasai shi - Nhật Bản 03/08/2020
05 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Shimane ken, Matsue shi - Nhật Bản 28/8/2020
30 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Kanagawa ken , Kawasaki shi - Nhật Bản 03/08/2020
48 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT Tokushima ken - Tokushima shi -Nhật Bản 30/6/2020
06 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Tokyo - Nhật Bản 23/04/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Kagoshima - Nhật Bản 14/04/2020
02 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Kagoshima - Nhật Bản 14/04/2020
03 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản 27/03/2020