Thực Phẩm

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
Tuyển gấp 10 nữ đơn hàng thực phẩm XKLĐ Nhật Bản Miyazaki - Nhật Bản 01/01/1970
48 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT Tokushima ken - Tokushima shi -Nhật Bản 01/01/1970
TUYỂN 03 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI NẤM Wakayama - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 03 nam nữ đóng gói thực phẩm XKLĐ Nhật Bản Hyogo - Nhật Bản 01/01/1970
05 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Shimane ken, Matsue shi - Nhật Bản 01/01/1970
TUYỂN 08 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Ibaraki - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 02 nam đơn hàng làm bánh mỳ Saitama - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 04 nữ chế biến cơm hộp XKLĐ Nhật Bản Fukuoka - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 05 đơn hàng dịch vụ ăn uống lữ quán 1 năm Hyogo - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 12 nữ đơn hàng chế biến thực phẩm Tokyo - Nhật Bản 01/01/1970