Nông Nghiệp

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
06 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 30/10/2020
16 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 30/9/2020
06 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 30/9/2020
08 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 30/9/2020
04 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tochigi - Nhật Bản 30/9/2020
12 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tochigi - Nhật Bản 30/9/2020
12 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tochigi - Nhật Bản 15/10/2020
50 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP Tochigi - Nhật Bản 30/10/2020
06 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CẤY GIỐNG Miyazaki-ken, Kobaya-shi - Nhật Bản 18/08/2020
04 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CẤY GIỐNG Nagasaki-ken, Minamishimabara-shi - Nhật Bản 18/08/2020