Đơn Tuyển Hot

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1436 – 9 NAM NGHỀ CỐT THÉP Iwate - Nhật Bản 18/12/2020
10 NAM 20 NỮ SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ (MIỄN PHÍ) Ishikawa - Nhật Bản 26/11/2020
1132 – 18 NAM LẮP GIÀN GIÁO Chiba - Nhật Bản 16/10/2020
48 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TRONG KHO Kyoto - Nhật Bản 01/10/2020
18 NAM NỮ ĐƠN HÀNG QUẢN LÝ SÂN GOLF Chiba, Aichi, Kyoto - Nhật Bản 30/09/2020
08 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Ibaraki - Nhật Bản 22/04/2020
TUYỂN 09 NỮ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ KHÁCH SẠN Hyogo - Nhật Bản 31/03/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG LỮ QUÁN Tottori - Nhật Bản 27/03/2020
TUYỂN 04 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Gifu - Nhật Bản 24/03/2020
04 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Gifu - Nhật Bản 24/03/2020