Đơn Tuyển Hot

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
48 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TRONG KHO Kyoto - Nhật Bản 10/2020
18 NAM NỮ ĐƠN HÀNG QUẢN LÝ SÂN GOLF Chiba, Aichi, Kyoto - Nhật Bản 30/9/2020
08 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Ibaraki - Nhật Bản 22/04/2020
03 NỮ ĐƠN HÀNG MAY QUẦN ÁO Akita - Nhật Bản 15/04/2020
01 NỮ ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA HỒNG Aichi - Nhật Bản 08/04/2020
TUYỂN 09 NỮ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ KHÁCH SẠN Hyogo - Nhật Bản 31/03/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG LỮ QUÁN Tottori - Nhật Bản 27/03/2020
04 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Gifu - Nhật Bản 24/03/2020
08 NỮ ĐƠN HÀNG 1 NĂM DỊCH VỤ ĂN UỐNG LỮ QUÁN Hyogo - Nhật Bản 16/03/2020
03 NAM ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÚC Aichi - Nhật Bản 12/03/2020