Kỹ sư – Kỹ thuật viên Nhật Bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
Tuyển gấp 02 nam đơn hàng kỹ sư xây dựng Kanagawa - Nhật Bản 01/01/1970
2 NAM KỸ THUẬT VIÊN LẬP TRÌNH Hokkaido - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 01 nam kỹ sư xây dựng Nhật Bản không cần tiếng Shizuoka - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 02 Kỹ sư xây dựng Nhật Bản làm vận hành máy trong văn phòng Shizuoka - Nhật Bản 01/01/1970