Kỹ sư – Kỹ thuật viên Nhật Bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
Tuyển gấp 02 nam đơn hàng kỹ sư xây dựng Kanagawa - Nhật Bản 28/09/2019
Tuyển gấp 01 nam kỹ sư xây dựng Nhật Bản không cần tiếng Shizuoka - Nhật Bản 28/12/2018
Tuyển gấp 02 Kỹ sư xây dựng Nhật Bản làm vận hành máy trong văn phòng Shizuoka - Nhật Bản 28/12/2018
2 NAM KỸ THUẬT VIÊN LẬP TRÌNH Hokkaido - Nhật Bản 15/03/2018