Đơn hàng 1 năm

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1512 – 20 NAM SẢN XUẤT PIN LITHIUM-ION CHO Ô TÔ Shiga - Nhật Bản 28/01/2021
EK7123 – 20 NAM NỮ NÔNG NGHIỆP Gunma - Nhật Bản 10/12/2020
10 NAM 20 NỮ SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ (MIỄN PHÍ) Ishikawa - Nhật Bản 26/11/2020
48 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TRONG KHO Kyoto - Nhật Bản 01/10/2020
18 NAM NỮ ĐƠN HÀNG QUẢN LÝ SÂN GOLF Chiba, Aichi, Kyoto - Nhật Bản 30/09/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ LỮ QUÁN Tottori - Nhật Bản 30/03/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG LỮ QUÁN Tottori - Nhật Bản 27/03/2020
10 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Gifu - Nhật Bản 24/03/2020
TUYỂN 02 NAM ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT 1 NĂM CHẾ BIẾN ĐẬU PHỤ Kyoto - Nhật Bản 23/12/2019
TUYỂN 10 NAM ĐƠN HÀNG 1 NĂM ĐI NHẬT ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Shizuoka - Nhật Bản 26/11/2019