Đơn hàng 1 năm

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
48 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TRONG KHO Kyoto - Nhật Bản 10/2020
18 NAM NỮ ĐƠN HÀNG QUẢN LÝ SÂN GOLF Chiba, Aichi, Kyoto - Nhật Bản 30/9/2020
15 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI KHAY NHỰA THỰC PHẨM Gifu - Nhật Bản 20/04/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG MAY Kagawa - Nhật Bản 15/04/2020
24 NỮ ĐƠN HÀNG SẮP XẾP HÀNG HÓA TRONG SIÊU THỊ Miyagi - Nhật Bản 14/04/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ LỮ QUÁN Tottori - Nhật Bản 30/03/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG LỮ QUÁN Tottori - Nhật Bản 27/03/2020
10 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Gifu - Nhật Bản 24/03/2020
08 NỮ ĐƠN HÀNG 1 NĂM DỊCH VỤ ĂN UỐNG LỮ QUÁN Hyogo - Nhật Bản 16/03/2020
TUYỂN 24 NỮ ĐƠN HÀNG SẮP XẾP HÀNG SIÊU THỊ PHÍ THẤP Miyagi - Nhật Bản 03/03/2020