Điều Dưỡng Nhật Bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
20 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – FUKUJU Ishikawa - Nhật Bản 12/10/2020
10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – HAKUAIKAI Ibaraki - Nhật Bản 10/10/2020
18 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Fukuoka - Nhật Bản 26/03/2020
10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokyo - Nhật Bản 21/03/2020
TUYỂN 17 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN Nara - Nhật Bản 30/10/2019
TUYỂN 02 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT LÀM VIỆC Yamaguchi - Nhật Bản 24/10/2019
TUYỂN 03 NAM ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Yamaguchi - Nhật Bản 24/10/2019
TUYỂN 02 NAM ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT LÀM VIỆC Yamaguchi - Nhật Bản 24/10/2019
TUYỂN 04 NAM NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT Yamaguchi - Nhật Bản 24/10/2019
Tuyển gấp 15 nữ điều dưỡng viên đi Nhật tập đoàn AMG Saitama - Nhật Bản 27/09/2019