Cơ khí

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1512 – 20 NAM SẢN XUẤT PIN LITHIUM-ION CHO Ô TÔ Shiga - Nhật Bản 28/01/2021
M33 – 36 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ ĐÚC Hokkaido - Nhật Bản 21/01/2021
EK76 – 09 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG Fukuoka - Nhật Bản 15/01/2021
12 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ Okayama hoặc Gifu - Nhật Bản 20/11/2020
06 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI Aichi - Nhật Bản 16/11/2020
06 NAM 03 NỮ HÀN KIM LOẠI Ishikawa - Nhật Bản 15/11/2020
30 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC LINH KIỆN Ô TÔ Okayama - Nhật Bản 13/11/2020
06 NAM BẢO DƯỠNG Ô TÔ Kagoshima - Nhật Bản 10/11/2020
09 NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN OSAKA 05/11/2020
03 NAM SẢN XUẤT MIẾNG KIM LOẠI Mie - Nhật Bản 04/11/2020