Cơ khí

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
Tuyển gấp 06 nữ đơn hàng ép nhựa XKLĐ Nhật Bản Aichi - Nhật Bản 01/01/1970
18 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA Kyoto Shi, Fushimi Ku - Nhật Bản 01/01/1970
06 NAM 03 NỮ ĐƠN HÀNG ÉP DẬP KIM LOẠI. Hyogo Ken - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 03 nam đơn hàng đóng gói công nghiệp Gifu - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 07 nam đơn hàng đúc, dập kim loại XKLĐ Nhật Bản Tottori - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển 04 nam đơn hàng hàn bán tự động XKLĐ Nhật Bản Hyogo - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 04 nam đơn hàng hàn bán tự động XKLĐ Nhật Bản Hyogo - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 08 nam đơn hàng vận hành máy hàn robot Gunma - Nhật Bản 01/01/1970
Tuyển gấp 02 nam đơn hàng đóng gói công nghiệp Saitama - Nhật Bản 01/01/1970
TUYỂN GẤP 25 NAM ĐƠN HÀNG TẬP ĐOÀN HITACHI Tochigi - Nhật Bản 01/01/1970