Thực tập sinh Nhật bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
12 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT Iwate - Nhật Bản 15/11/2020
06 NAM 03 NỮ HÀN KIM LOẠI Ishikawa - Nhật Bản 15/11/2020
03 NAM SẢN XUẤT MIẾNG KIM LOẠI Mie - Nhật Bản 4/11/2020
10 NAM 20 NỮ SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ (MIỄN PHÍ) Ishikawa - Nhật Bản 26/11/2020
18 NAM LẮP GIÀN GIÁO Chiba - Nhật Bản 20/11/2020
9 NAM SƠN Mie - Nhật Bản 18/11/2020
8 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ Aichi - Nhật Bản 12/11/2020
9 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (KHÔNG GIA NHIỆT) Miyagi - Nhật Bản 12/11/2020
5 NAM LẮP GIÀN GIÁO Shizuoka - Nhật Bản 12/11/2020
9 NAM HÀN Yamaguchi, Nhật Bản 09/11/2020